Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

Klikk på det røde, og dokumentet kommer frem i eget vindu.

Det er en rekke varsler, bekymringsmeldinger og klager, som er sendt til flere departementer og til Riksantikvaren – som er blitt stående ubesvart – stikk i strid med statens egne varslingsrutiner. Se under Nytt den 8. september 2012og Brev m.m. 2012.

Her er en liste over ubesvarte skriftlige henvendelser til Riksantikvaren i forbindelse med Orgel- og interiørsaken i Nidaros Domkirke i tiden 2005 - 2007 med forklaringer og kommentarer. (Det kan ta litt tid å få det frem.)

Adresseavisen sa i mai 2012 nei til en kronikk fra Kristine Kaasa Moe om Rosevinduet i fare. Men lokalavisen Gaula og Dag og Tid Oslo satte den inn, likeledes Byavisa i Trondheim - se side 18.

7. mars 2012 skrev Bjørn Kåre Moe til Miljøverndepartementet, med klage over Riksantikvaren vedrørende Nidaros Domkirkes orgel- og interiørsak. Klagen er ikke besvart.

27. februar 2012 skrev Bjørn Kåre Moe til Riksantikvaren:  Kulturminnefaglig sammenbrudd. Brevet er ikke besvart. 

Statsautorisert revisor Knut Løken (tidligere avdelingsdirektør i Kredittilsynet) satte seg i 2007-2008 inn i orgelsaken ved Nidarosdomen og Kirkelig fellesråd, og skrev en svært alvorlig uttalelse. Den ble i 2008 sendt til Trondheim kirkelige fellesråd og politikere i Trondheim kommune, i 2009 til Nidaros biskop. Ingen har reagert, etter det man har kunnet registere. I 2012 ble den sendt til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Riksantikvar, flere departementer og Riksrevisjonen.

I 2007 skrev Bjørn Kåre Moe en stor klage i orgelsaken, kalt Sviktende kulturminnevern, til Riksantikvaren. Klagen er ikke besvart.