Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

MELHUS noen lenker m.m.

Her skal det legges ut noen lenker og sentrale dokumenter. En gjennomgang av historien i Melhus kirkes orgelsak – med dokumenter – er å finne under hovedfanen Melhus orgelsak 2011 - 2015.  

Klikk på rødfarget tekst. Lenke el.a. skal komme i eget vindu.

Se forøvrig facebook, det er en gruppe som heter Nytt orgel i Melhus kirke, forsøk denne lenken: https://www.facebook.com/groups/124083027654116/ 

For dokumenter fra Aksjonsgruppen vinteren 2013 se et ikke ajourført nettsted: www.melhusorgelet.no 

Melhus kirkelig fellesråds nettside, med rådsmedlemmer og saksdokumenter fra 2014 av. Sakspapirer og møteprotokoller fra 2013 er nylig blitt fjernet. Det er klaget på dette, men kirkeledelsen har ikke svart.

Melhus kirkelige fellesråds nettside.

Liste over Melhus kirkelige fellesråds ansatte (og tre av de fire prestene).  

Det er ikke klagemuligheter over vedtak i fellesrådet – se § 38 i Kirkelovens kap. 5. («Vedtak i et lovbestemt kirkelig organ kan ikke påklages med mindre annet er særskilt bestemt.»)

Her er lenke til hele Kirkeloven 

En del personer sendte i første del av februar brev til Kulturdepartementet, kirkeavdelingen, med henstilling om endring av § 38 i Kirkeloven. Les brevet fra de femten her.   Henstillingen er avvist av departementet. 

Ifølge kirkens nettside og opplysninger fra kirkevergen, så er årsregnskap og årsrapport for 2013 – som skulle vært ferdig før sommeren 2014 – ennå i februar 2015 ikke vedtatt i fellesrådet.

Heller ikke menighetsrådets årsrapport for 2013 er lagt ut på kirkens nettside. Se nettstedet her.  

Det finnes ingen instruks for kirkevergen, ifølge kirkekontoret – se e-post-svar på spørsmål om instruks.

Melhus kirkelige fellesråd kan sammenlignes med et kommunestyre, der medlemmene i fellesrådet er som kommunestyremedlemmene. Kirkevergen er kirkens rådmann. På kommunens nettside er det selvsagt at alle kommunestyremedlemmers e-postadresse og telefonnummer er å finne. Men på Melhus kirkelige fellesråds nettside er det ikke opplysninger om e-postadresse eller telefonnummer. Da kirkekontoret ble spurt om saken, kom dette svaret.  

Da kirkevergen 2014 ble spurt om å videresende et brev til to fellesrådsmedlemmer, svarte han dette. – Det er ganske ille at folk i menighetene ikke kan få ta kontakt med kirkens ledere via e-post.

Hvis du som leser det som står på denne nettsiden reagerer på at så mange opplysninger og dokumenter legges ut, så merk deg følgende: Kirkevergen har selv offentliggjort den store, alvorlige klagen av 3. juni 2013 og mange andre dokumenter i saksfremlegg til møte 13. juni 2013 på kirkens egen nettside, bl.a. flyvebladet med opplysninger om varsel om oppsigelse av Vevang julaften 2012. Det er derfor intet lagt ut på denne nettsiden som ikke skal være å finne på offentlige nettsider eller i offentlige postjournaler. Men etter at dokumentene var lastet ned og lagt ut her, ble de fjernet fra kirkens nettside.

En gjennomgang og oversikt over alle fellesrådets møter i 2014, med innkalling/saksfremstilling og møtereferater og kommentarer, er å finne under fanen Melhus orgelsak 2011- 2015... . 

Sist revidert/lagt til opplysninger 22. februar og deretter 3. mai. 2015